آجیل شب عید

نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه

تخمه کدو مرمری 400 گرمی خشکپاک

16,500 تومان 14,850 تومان

تخمه کدو مشهدی 450 گرمی خشکپاک

18,400 تومان 16,560 تومان

توت خشک 250 گرمی تواضع اصل

22,500 تومان 21,400 تومان

توت خشک 350 گرمی خشکپاک

20,500 تومان 18,450 تومان

فندق با پوست 400 گرمی خشکپاک

26,000 تومان 23,400 تومان

قیسی 380 گرمی خشکپاک

16,000 تومان 14,400 تومان

مغز بادام خام 450 گرمی خشکپاک

39,000 تومان 35,100 تومان

مغز بادام شور 450 گرمی خشکپاک

39,000 تومان 35,100 تومان

مغز فندق 250 گرمی تواضع اصل

19,600 تومان 18,600 تومان

مغز فندق 450 گرمی خشکپاک

43,000 تومان 38,700 تومان

مغز گردو 300 گرمی خشکپاک

32,000 تومان 28,800 تومان