بادام درختی با پوست 300 گرمی خشکپاک

19,500 تومان
17,550 تومان