سیب قرمز دماوند دست چین 1 کیلوگرمی

تولیدکننده: Rocofruit
8,400 تومان

تعداد به طور تقریبی بین 5تا7عدد می باشد.