سیب قرمز دماوند دست چین 1 کیلوگرمی

تولیدکننده: Rocofruit
7,450 تومان
5,960 تومان

تعداد به طور تقریبی بین 5تا7عدد می باشد.