سینه مرغ بدون پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین

این محصول از سینه کامل مرغ (با جناغ و بی جناغ) تهیه می گردد.
تولیدکننده: مهیا پروتئین
23,150 تومان
22,000 تومان