فیله مرغ تازه 900 گرمی مهیا پروتئین

این محصول از عضله نواری شکل زیر سینه مرغ تهیه می گردد.
تولیدکننده: مهیا پروتئین
18,490 تومان
17,570 تومان