مغز بادام زمینی سرکه ای 40 گرمی مزمز

تولیدکننده: مزمز
1,000 تومان
900 تومان

ارزش غذایی که در هر 100 گرم مغز بادام زمینی مزمز وجود دارد به شرح زیر می باشد:

انرژی ۵۲۹ کالری، چربی ۳۳ گرم، کربوهیدرات ۴۰ گرم پروتئین ۱۵ گرم،