منقل همسفر، تاشو کباب پز زغال قالب

21,800 تومان
19,630 تومان

منقل همسفر وزن و حجم بسیار کمی دارد. این منقل قابلیت شکل پذیری متنوعی داشته و به راحتی و آسانی قابل نصب است. در مسافرت ها، پیک نیک و یا کوهنوردی به جای استفاده از سنگ یا آجر میتوانید از این محصول استفاده کنید.

با بهره مندی از این محصول با حداکثر سرعت می توانید سیخ ها را روی آن گذاشته و کباب خود را آماده کنید.