پروتئینی

نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه

فیله مرغ تازه 900 گرمی مهیا پروتئین

این محصول از عضله نواری شکل زیر سینه مرغ تهیه می گردد.
18,490 تومان 17,570 تومان

بیکن گوساله 97% گوشت 250 گرمی 202

16,050 تومان 15,250 تومان

سینه مرغ بدون پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین

این محصول از سینه کامل مرغ (با جناغ و بی جناغ) تهیه می گردد.
23,150 تومان 21,990 تومان