کدو سبز دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 10تا14عدد می باشد.
تولیدکننده: Rocofruit
3,900 تومان
3,150 تومان