کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی دلپذیر

تولیدکننده: دلپذیر
3,500 تومان

ارزش غذایی در هر 100 گرم 

کالری 105.4 کیلو کالری

کربوهیدرات 14.21 گرم 

پروتئین 4.84 گرم

چربی 3.35 گرم