سبزی و صیفی تازه

نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه

سیب زمینی تو زرد دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 5تا7عدد می باشد.
3,800 تومان

کاهو پیچ بزرگ 1 عددی

وزن تقریبی 790الی 1095گرم می باشد.
6,000 تومان 5,000 تومان

لیمو ترش سنگی 0.5 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 3تا5عدد می باشد.
8,000 تومان 7,000 تومان

سیر خشک 0.5 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 7تا10عدد می باشد.
9,000 تومان

فلفل دلمه دست چین 0.5 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین3تا 5عدد می باشد.
4,000 تومان 2,800 تومان

گل کلم 1عددی

وزن تقریبی 1180الی 1880 گرم می باشد .
13,500 تومان 11,000 تومان

هویج آبگیری 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 10تا12عدد می باشد
4,800 تومان 3,800 تومان

کرفس 1عددی

وزن تقریبی 1000تا2105گرم می باشد.
7,000 تومان 5,000 تومان

کلم قرمز 1 عددی

وزن تقریبی 1030تا1325گرم می باشد.
6,000 تومان 4,000 تومان

کدو 1 کیلوگرمی

4,500 تومان 3,500 تومان