میوه

نمایش‌براساس
تعداد در هر صفحه

هندوانه 1عددی

وزن تقریبی7تا9کیلوگرم می باشد وکیفیت درجه یک می باشد.
17,000 تومان

آناناس درجه یک 1 عددی

وزن تقریبی بین 1/500 تا 2 کیلوگرم می باشد.
44,000 تومان 41,000 تومان

خیار گلخانه ای دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 10 تا 13 عدد می باشد.
6,300 تومان

انبه 1 عددی

وزن تقریبی حدود400 تا 500 گرم می باشد.
13,000 تومان 10,000 تومان

شلیل دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 7 تا 9 عدد می باشد
13,000 تومان

طالبی 1 عددی

وزن تقریبی 2805تا 4120گرم می باشد.
16,000 تومان 14,000 تومان

هلو دست چین 1 کیلوگرمی

تعداد به طور تقریبی بین 5 تا 6 عدد می باشد.
12,000 تومان